Daily Archives: 17/09/2021

KARNAVALET NE BERAT

#Karnavalet në #Berat Faleminderit fëmijë, të rinj e të rritur që na e bëtë këtë mbrëmje kaq madhështore veshur me maska e kostume të mrekullueshme. Faleminderit Giz Albania dhe RDA Berat për bashkëpunimin. #BeratiiAktiviteteve    

Read More »

NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” ,Vendimin e Këshillit të …

Read More »