Home / 2021 / July / 13

Daily Archives: 13/07/2021

Njoftim Fituesi

NJOFTIM FITUESI ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE       Përgjegjës Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve Drejtoria e Emergjencave Civile, Pronave , Transportit dhe Shërbimeve   Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe …

Read More »

Njoftim Fituesi

NJOFTIM FITUESI ME NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT  DREJTUESE       Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian  Drejtoria  e Integrimin Evropian dhe Planifikimit Strategjik     Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe …

Read More »