Home / 2021 / June / 03

Daily Archives: 03/06/2021

Njoftim per punesim

Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Berat, fillojnë zbatimin e projektit “Punë për komunitetin” në zonat me rrezikshmëri të lartë nga përmbytjet, me qëllim përmirësimin e gjendjes fizike dhe funksionin e kanaleve kulluese, si dhe të gjendjes ekonomike dhe sociale në komunitet, duke patur parasysh nivelin e papunësisë …

Read More »

Njoftim-Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, shpall  vendin e lire te punes për  levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e ulët  drejtuese në pozicionin: 1.Përgjegjës …

Read More »