Home / 2021 / June / 01

Daily Archives: 01/06/2021

Njoftim-Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve​

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar  Njoftim Për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: 1.Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në …

Read More »