Home / 2021 / February / 11

Daily Archives: 11/02/2021

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 12.02.2021 ora 12:00

                                                             Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online, ne daten 12.02.2021 , ora 12:00          Ju njoftojme se ditën e premte më datë 12.02.2021 ,ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë …

Read More »