Home / 2021 / January

Monthly Archives: January 2021

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 28.01.2021, ora 11:00

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online, date 28.01.2021, ora 11:00 Ju  njoftojme se ditën e enjte më datë 28.01.2021 ,ora 11:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë …

Read More »

Njoftim- Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  …

Read More »

Njoftim vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e …

Read More »

Njoftim

Në  mbështetje të  nenit 18, të  ligjit 152/2013 “Për nëpunësin  Civil”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë  26.02.2014”  Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,​ Bashkia Berat  po ju dërgon për publikim vendimin e kryetarit të Bashkisë Berat me nr.41, datë 21.01.2021​ “Për  planin vjetor të rekrutimit në shërbimin civil për …

Read More »

Ka nisur puna për Bypass-in e ri të qytetit

Ka Nisur puna për një tjetër investim madhor që qytetarët e Beratit e meritojnë prej kohësh. Bëhet fjalë për Bypass-in e ri të qytetit, segmentin prej 4.2 kilometër i cili nis në fillim të rrugës “Santa Lucia” (Stadiumi i Vjetër) dhe përfundon në kufi me Bashkinë Poliçan, (Stacioni i fundit …

Read More »