Home / 2020 / November / 19

Daily Archives: 19/11/2020

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/4 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin  e fituesit  per proceduren  e ngritjes ne detyre  ne kategorinë  e Mesme  drejtuese  pozicionin: 1.Drejtor në …

Read More »