Home / 2020 / November / 17

Daily Archives: 17/11/2020

Njoftim pune

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015   “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e listes   për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: …

Read More »