Home / 2020 / July / 10

Daily Archives: 10/07/2020

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli  diplomës Master shkencor  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli  diplomës Master shkencor     Në zbatim të nenit 26, pika 2 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 …

Read More »

Thirrje per tender per projektin “Accessible Tourism”

Thirrje per tender per projektin “Accessible Tourism”   a14_declaration_honour_en Annex 1 General Conditions Annex III Organisation and Methodology Annex V Global Budget b8f_terms of references field inspections b8o1_admingrid_simp_en b8o2_contract_simp_en b8o3_contractnotice_simp_en b8o4_invit_simp_en b8o5_itt_simp_en b8o6_list_simp_en b8o7_tenderform_simp_en Call for expression of interest Evaluation Grid Evaluators Grid Financial Identification Legal Identity – Natural Person …

Read More »