Home / 2019 / June / 18

Daily Archives: 18/06/2019

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/  Arkitekturë /Planifikim Hapsinor …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/  Arkitekturë /Planifikim Hapsinor …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të …

Read More »