Home / 2019 / June / 11

Daily Archives: 11/06/2019

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi, /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike ndërtimi, /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »